plakat 5th Central European Biomedical Congress (CEBC)

5th Central European Biomedical Congress (CEBC)

logo SUM

Warsztaty dla studentów kierunku lekarskiego

Stowarzyszenie Śląskie Hospicjum Perinatalne organizuje warsztaty pn. „Zaangażowane towarzyszenie rodzicom po stracie dziecka” dla studentów i studentek kierunku lekarskiego.

Termin warsztatu: 15 maja 2023 r., godzina 15:00

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Śląskie Hospicjum Perinatalne, Katowice (Nikiszowiec), ul. Św. Anny 10/2

Liczba studentów: 15 osób

Czas trwania warsztatu: 4 h

Warsztat mają charakter nieodpłatny.

Osoby chętne do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu proszone są o informację mailową na adres: .

Szczegółowy program (link do dokumentu w formie pdf).

 


Dane wysyłającego:
Dominika Grzeszczyk