Komunikat w sprawie funkcjonowania SUM w Katowicach

Szanowni Studenci

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 Rektora SUM w Katowicach w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z poźn. zm. (tekst jednolity Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 20.05.2020 r.).

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]