Uwaga

II poprawa testu egzaminacyjnego kursu “Chemia” – WNMZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że II poprawa testu egzaminacyjnego z przedmiotu “Chemia” dla roku I (sem1) Kierunku Lekarsko-Dentystycznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odbędzie się 27.05.2020r. o godz. 17.00 na platformie e-learningowej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Wioletta Karliczek]