logo SUM

Wykaz przedmiotów wiodących dla każdego roku studiów danego kierunku na rok akademicki 2020/2021

Zgodnie z Regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – § 18 ust. 11 – Wykaz przedmiotów wiodących dla każdego roku studiów danego kierunku, które nie są możliwe do powtarzania w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2020/2021:

Kierunek farmacja

I rok studiów
– Chemia ogólna i nieorganiczna – I i II semestr, 100 godzin, ECTS 7 pkt.
– Fizjologia z elementami ergonomii – II semestr, 80 godzin, ECTS 6 pkt.

II rok studiów
– Chemia organiczna – III i IV semestr, 210 godzin, ECTS 15 pkt.
– Chemia leków – IV semestr, 105 godzin, ECTS 8 pkt.

III rok studiów
– Chemia Leków -V i VI semestr, 240 godzin, ECTS 16 pkt.
– Farmakognozja – V i VI semestr, 150 godzin, ECTS 13 pkt.
– Technologia Postaci Leku I – V i VI semestr, 150 godzin, ECTS 11 pkt.

IV rok studiów
– Farmakologia i Farmakodynamika I – VII i VIII semestr, 165 godzin, ECTS 13 pkt.
– Technologia Postaci Leku II- VII i VIII semestr, 135 godzin, ECTS 10 pkt.

Kierunek analityka medyczna

I rok studiów
– Chemia ogólna i nieorganiczna – I semestr, 75 godzin, ECTS 6 pkt.
– Anatomia – I semestr, 75 godzin, ECTS 6 pkt.
– Histologia – II semestr, 60 godzin, ECTS 4 pkt.

II rok studiów
– Biochemia- III semestr, 105 godzin, ECTS 8 pkt.
– Analiza Instrumentalna – IV semestr, 90 godzin, ECTS 6 pkt.
– Biologia molekularna – III semestr, 75 godzin, ECTS 6 pkt.
– Analityka ogólna i technika pobierania materiału – IV semestr, 75 godzin, ECTS 6 pkt.

III rok studiów
– Chemia Kliniczna – V semestr, 110 godzin, ECTS 8 pkt.
– Hematologia laboratoryjna – V i VI semestr, 215 godzin, ECTS 15 pkt.

IV rok studiów
– Genetyka Medyczna – VII, VIII semestr, 150 godzin, ECTS 10 pkt.
– Diagnostyka mikrobiologiczna – VI, VII semestr, 215 godzin, ECTS 15 pkt.
– Praktyczna nauka zawodu – VII, VIII semestr, 210 godzin, ECTS 14 pkt.
– Serologia grup krwi i transfuzjologia – VIII semestr, 105 godzin, ECTS 7 pkt.

Kierunek biotechnologia medyczna

I stopień

I rok studiów
– Biologia komórki – I semestr, 60 godzin, ECTS 5 pkt.
– Fizyka i biofizyka- I semestr, 60 godzin, ECTS 5 pkt.
– Anatomia i fizjologia człowieka z elementami ergonomii- I semestr, 60 godzin, ECTS 5 pkt.
– Chemia organiczna- II semestr, 45 godzin, ECTS 5 pkt.

II rok studiów
– Mikrobiologia ogólna- III semestr, 90 godzin, ECTS 6 pkt.
– Biologia molekularna z elementami diagnostyki molekularnej- IV semestr, 90 godzin, ECTS 6 pkt.
– Technologie biochemiczne- IV semestr, 90 godzin, ECTS 6 pkt.

II stopień

I rok studiów
– Analiza molekularna biocenoz bakteryjnych- I semestr, 55 godzin, ECTS 4 pkt.
– Cytogenetyka- II semestr, 55 godzin, ECTS 4 pkt.
– Modyfikacje genomu – teoria i praktyka- II semestr, 55 godzin, ECTS 4pkt.
– Biologia komórki nowotworowej- II semestr, 55 godzin, ECTS 4 pkt.
– Metody terapii genowych- I semestr, 55 godzin, ECTS 4 pkt.

Kierunek kosmetologia

I stopień

I rok studiów
– Kosmetologia pielęgnacyjna – I i II semestr, 135 godzin, ECTS 13 pkt.
– Chemia Kosmetyczna – I i II semestr, 75 godzin, ECTS 6 pkt.
– Fizjologia i Patofizjologia – II semestr, 60 godzin, ECTS 6 pkt.

II rok studiów
– Kosmetologia upiększająca – III i IV semestr, 130 godzin, ECTS 12 pkt.
– Technologia formy kosmetyku – III semestr, 45 godzin, ECTS 5 pkt.
– Dermatologia – III i IV semestr, 90 godzin, ECTS 8 pkt.

II stopień

I rok
– Badania in vitro w kosmetologii – I semestr, 75 godzin, ECTS 8 pkt.
– Kosmetologia z elementami podologii – II semestr, 60 godzin, ECTS 6 pkt

 

Do pobrania (PDF)

 

[Przesłano przez: Agnieszka Rabikowska]

logo SUM

Stypendia, staże i konkursy w czasie epidemii

Jesteś studentem, młodym naukowcem? Angażujesz się społecznie? Poszukujesz wsparcia na rozwój swoich pasji, ale nie jesteś pewien, gdzie zacząć szukać? Zajrzyj na portal MojeStypendium.pl.

Portal MojeStypendium.pl to serwis, w którego bazie zgromadzono ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży. Baza ta jest całkowicie bezpłatna i dostępna dla wszystkich,
a każdy może znaleźć ofertę odpowiadającą jego zainteresowaniom i sytuacji życiowej.
Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją oraz przygotowywane zestawienia stypendiów i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup odbiorców. Ponadto przybliżone są podatkowe aspekty stypendiów i definicje oraz zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.mojestypendium.pl.

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia pracy licencjackiej lub magisterskiej 2020

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia pracy licencjackiej lub magisterskiej 2020

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej jest złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu następujących dokumentów:

 • uzupełniona wirtualna karta obiegowa (podgląd na Wirtualnej Uczelni),
 • legitymacja studencka – dotyczy Studentów kierunku: analityka medyczna, biotechnologia medyczna II° i kosmetologia II° – zwrot przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów, Studenci kierunku farmacja zwracają legitymację w momencie złożenia do Dziekanatu dokumentów dotyczących zakończenia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, natomiast Studenci studiów pierwszego stopnia składają przez WU w PDF oświadczenie ,
 • uzupełnione podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów (przez WU w PDF) prośba o wydanie dyplomu ,
 • dowód wpłaty (przez WU w PDF) na kwotę 60 zł lub 100 zł, opłat za dyplom można dokonać przelewem bankowym na indywidualne konto zamieszczone w Wirtualnym Dziekanacie,
 • wypełniona ankieta do suplementu. (w formacie PDF oraz wersji edytowalnej WORD przez WU). Ankietę wypełnia każdy Student, nawet ten, który nie posiada żadnych osiągnięć! Dodatkowo dla Studentów, którzy posiadają indywidualne osiągnięcia – skan dokumentów potwierdzających m.in. publikacje, czynny udział w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia,
 • wypełniony (przez WU w PDF) załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego ,
 • wypełniony egzemplarz umowy licencyjnej umowa licencyjna (przez WU w wersji edytowalnej WORD bez podpisu, przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów Student złoży podpisy na trzech egzemplarzach ww umowy).


Pracę licencjacką lub magisterską:

 • należy złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę Wirtualna Uczelnia w module Obieg Prac Dyplomowych w formacie pliku .pdf,
 • jeden egzemplarz do akt musi być wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie (Student zobligowany jest dostarczyć przy odbiorze dyplomu).

UWAGA! – załączniki tj.: oświadczenie, prośba o wydanie dyplomu, dowód wpłaty, ankieta do suplementu wraz z potwierdzeniami, zał. nr 1, umowa licencyjna, należy spakować do jednego pliku zip i wgrać przez Wirtualną Uczelnie.

ODBIÓR DYPLOMU, warunkiem odebrania dyplomu jest: dostarczenie 1 egzemplarza pracy licencjackiej/magisterskiej, podpisanie w Dziekanacie WNF trzech egzemplarzy umowy licencyjnej oraz dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów, które sąpodpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj. oświadczenie w sprawie legitymacji, podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, ankieta do suplementu, załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego).


Termin składnia prac licencjackich i magisterskich wraz z kompletem dokumentów rozpoczyna się od dnia 22 czerwca 2020 r.

 • Zgodnie z §34 Regulaminu Studiów SUM – „Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., ostatniego roku studiów”.
 • W przypadku:
  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim,
  2. braku możliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta,
   Student składa drogą elektroniczną (na adres Pracownika Dziekanatu) do 30.06.2020 r. wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej .
 • Zgodnie z §36 Regulaminu Studiów SUM – „Student, który w terminie nie złożył pracy dyplomowej lub nie zdał egzaminu dyplomowego, zostaje skreślony z listy studentów”.

Termin egzaminu i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej zostanie wyznaczony przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2020 z dnia 04.06.2020 r. Rektora SUM w Katowicach zmieniającego Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie: „przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”. Zgodnie z § 3c termin obrony pracy dyplomowej będzie opublikowany na stronie https://student.sum.edu.pl/ w KALENDARZ EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Pracownikami Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

 

[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]

Ministerstwo Zdrowia - logo

Stypendyści Ministra Zdrowia. Poznajcie ich!

Sześcioro Studentów SUM otrzymało stypendia Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. Czego dokonali? Jakie mają zainteresowania naukowe, jakie hobby i plany na przyszłość? O tym opowiadają oni sami. Poznajcie ich.

 

KRYSTIAN ŚLUSARZ
kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, VI rok

 

Swoją przygodę z działalnością naukową rozpocząłem na trzecim roku, zapisując się do SKN przy Oddziale Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To właśnie było miejsce, w którym nauczyłem się od podstaw metodologii badań naukowych, i to dosłownie od podstaw, biorąc udział w projektowaniu i tworzeniu baz danych, na podstawie których były opracowywane nasze pierwsze prace konferencyjne. Myślę, że to dobra okazja, aby wyrazić szczególne wyrazy wdzięczności dla pracującej w ww. oddziale Pani dr n. med. Ewy Trejnowskiej, która poświęciła dużo swojego czasu, by nauczyć mnie i innych studentów, jak stawiać pierwsze naukowe kroki, a nasza współpraca trwa już prawie 4 lata. Tak długotrwała działalność pozwoliła mi osiągnąć wiele sukcesów, zarówno w obszarze wystąpień konferencyjnych, współautorstwa rozdziałów monografii naukowych, jak i artykułów naukowych, wliczając w to publikacje w czasopismach posiadających IF. Ponieważ ciekawiło mnie tworzenie czegoś zupełnie „nowego”, zainteresowałem się nie tylko pisaniem prac poglądowych czy opisów przypadków, ale także prac oryginalnych, których planowanie od podstaw uważam za najciekawsze, ale i najbardziej wymagające. Ponadto jestem współwykonawcą dwóch projektów badawczych, w tym jednego z uzyskaną zgodą Komisji Bioetycznej na ocenę wyników leczenia z zastosowaniem pozaustrojowej oksygenacji membranowej.

Duże wsparcie otrzymałem również ze strony lekarzy z Oddziału Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Bytomiu – dra hab. n. med. Jerzego Jaroszewicza oraz dr n. med. Barbary Sobali-Szczygieł, którzy pozwolili mi zająć się inną, interesującą mnie tematyką, niemającą się najlepiej w Polsce, a mianowicie edukacją seksualną w kontekście oceny wiedzy z jej zakresu wśród młodych Polek i Polaków. Ciekawią mnie również kwestie z pogranicza neurologii i endokrynologii, które z kolei realizowałem z drem n. med. Krzysztofem Wierzbickim.

W wolnych chwilach odpręża mnie nauka języków obcych oraz aktywny wypoczynek w formie wycieczek rowerowych lub górskich. Z całą pewnością będę kontynuował działalność naukową, a swoją przyszłość widziałbym w miejscu, które usatysfakcjonuje mnie zarówno pod względem możliwości rozwoju zawodowego, jak i osobistego.

 


 

 PATRYCJA ŁANOWY
kierunek lekarsko-dentystyczny WNMZ w Zabrzu, V rok

 

Jestem współautorką 19 wydanych publikacji naukowych, w tym 3 w czasopismach z IF, z różnych dziedzin stomatologii (stomatologii zachowawczej, protetyki) oraz medycyny ogólnej (chorób zakaźnych chirurgii ogólnej i neurologii). W ciągu ostatnich lat byłam członkiem pięciu kół naukowych, aktualnie jestem przewodniczącą dwóch z nich – STN przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Moja naukowa przygoda rozpoczęła się dzięki uprzejmości i cierpliwości docenta Jerzego Jaroszewicza (Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii), który zainspirował mnie do zgłębiania wiedzy z zakresu chorób zakaźnych, dzielił się swoim doświadczeniem oraz wciągnął w świat badań naukowych. Wiele zawdzięczam również Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, w szczególności dr Katarzynie Mocny-Pachońskiej, która pozwoliła rozwinąć zainteresowania związane ze stomatologią. Aktualnie moim celem jest rozpoczęcie badań naukowych z pogranicza chorób zakaźnych i periodontologii. W aspekcie medycznym interesuje mnie periodontologia, choroby zakaźne, onkologia głowy i szyi.

Wraz z kolegami z grupy studenckiej adoptowałam wirtualnie suczkę ze Schroniska Fauna w Rudzie Śląskiej (serdecznie polecam wirtualne i realne adopcje psiaków) oraz jestem szczęśliwą współwłaścicielką byłego już schroniskowca – Groszka. Prywatnie uwielbiam wszelkiego rodzaju sporty, dobre książki – szczególnie o tematyce przyrodniczej.

 


 

ALICJA PRAWDZIC SEŃKOWSKA
kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, VI rok

 

Naukowo szczególnie interesuję się biologią molekularną oraz diagnostyką laboratoryjną w chorobach nowotworowych. Zainteresowania te rozwijam dzięki życzliwej współpracy z Katedrą i Zakładem Biologii Medycznej i Molekularnej w Zabrzu. Jestem autorką oraz współautorką prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych posiadających punktację Impact Factor, prelegentką wielu studenckich konferencji naukowych.

Z zamiłowania do podróży, języków obcych oraz poznawania realiów medycyny w innych krajach, studiowałam w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technicznym w Monachium oraz Uniwersytecie Clermont Auvergne we Francji, jak i odbyłam praktyki studenckie w Kanadzie, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Posługuję się biegle językiem angielskim, francuskim oraz niemieckim. Kolejnym moim celem jest opanowanie języka hiszpańskiego oraz arabskiego.

W przyszłości chciałabym połączyć pracę kliniczną z działalnością naukową i kształceniem przyszłych lekarzy. Fascynuje mnie wiele dziedzin medycyny, ale ze względu na kierunek zainteresowań naukowych, najbliżej mojego serca jest onkologia oraz hematologia. W związku z tym nie mam jeszcze wybranej wymarzonej specjalizacji.

Jestem miłośniczką sportów outdoorowych, a zwłaszcza górskiej wędrówki oraz kolarstwa. Pasjonuje mnie ornitologia i ochrona praw zwierząt. Odpoczywam przy rytmach muzyki bałkańskiej oraz obserwując dziką przyrodę.

 

 


 

MICHAŁ SMOCZOK
kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, V rok

 

Od początku studiów zaangażowałem się w pracę na rzecz SKN Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM działającego przy Śląskim Centrum Chorób Serca. Pełniłem rolę wiceprzewodniczącego tej organizacji. Aktualnie jestem członkiem kilku kół naukowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, m.in. SKN im. Prof. Religi przy Katedrze Biofizyki SUM, SKN Farmakologii SUM, SKN Chirurgii Dziecięcej SUM. Uczestniczyłem w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, również jako prelegent. Jestem współautorem badań oraz publikacji z dziedziny medycyny i ochrony zdrowia. Współorganizowałem warsztaty chirurgiczne, odbywające się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, przy okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej BiomedTech Silesia. Otrzymałem stypendium Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dla najlepszych studentów.

Jestem współzałożycielem spółki AlatusMed sp. z o. o. – firmy skupiającej się na działalności wydawniczej i tworzeniu oprogramowania m. in. dla podmiotów medycznych, a także współtwórcą projektu „Bajki kontra choroba” – serii książek terapeutycznych dla najmłodszych pacjentów (bajkikontrachoroba.pl) poruszających tematykę białaczki, astmy, cukrzycy oraz zagrożeń epidemiologicznych związanych z chorobami zakaźnymi.

Pasjonują mnie nowe technologie, robotyka i zastosowania druku 3D w medycynie. Do licznych moich zainteresowań należy informatyka, historia i podróże. W wolnych chwilach uprawiam nurkowanie, kolarstwo oraz fotografuję.

W przyszłości planuję dalszy rozwój w kierunku zdobywania doświadczenia medycznego, wdrażania nowych rozwiązań i działalności naukowej.

 


 

KRZYSZTOF STARSZAK
kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, IV rok

 

Jestem członkiem wielu kół naukowych, m.in. SKN im. Prof. Religi przy Katedrze Biofizyki SUM oraz SKN Farmakologii SUM, w którym pełnię funkcję przewodniczącego, a także współzałożycielem i wiceprzewodniczącym SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej WUM – najlepszego koła naukowego w Polsce w kategorii ,,Debiut roku 2018″, członkiem – założycielem Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej. Uczestniczyłem w konferencjach, sympozjach, warsztatach, zjazdach krajowych i międzynarodowych, w Polsce i za granicą, również jako prelegent. Jestem współautorem badań oraz publikacji naukowych, w polskich i zagranicznych czasopismach. Współorganizowałem pierwsze tego typu wydarzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Konferencję ,,Nowa era w medycynie zabiegowej – zastosowanie robotów i technik 3D”. Jestem pomysłodawcą i członkiem zespołu pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych na świecie operacji wszczepienia implantu custom-made stawu biodrowego z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, przeprowadzonej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM, we współpracy z MedApp S.A, członkiem zespołów badawczych, pełniącym również funkcje kierownicze. Jestem absolwentem Akademii Liderów Rzeczpospolitej oraz Polsko – Amerykańskiej Akademii Liderów, stypendystą Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dla najlepszych studentów (2019/2020). Wspólnie z zespołem zdobyłem V miejsce w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów w polskiej medycynie -,,Złoty Skalpel” (2019). Jestem wspólnikiem i członkiem zarządu AlatusMed Sp. z o.o., a także współzałożycielem projektu ,,Bajki kontra choroba”.

Do moich zainteresowań należy m.in. literatura, sztuka, ekonomia, historia, podróże i sport. Sam pozostaję czynnym sportowcem – amatorem (tenis, squash, narciarstwo alpejskie, piłka nożna, triathlon). Swoją przyszłość wiążę z ortopedią i traumatologią narządu ruchu, medycyną sportową oraz zastosowaniem nowych technologii w procedurach zabiegowych.

 


 

MACIEJ DYRBUŚ
kierunek lekarski WNMK w Katowicach, VI rok

 

Swoją przygodę naukową rozpocząłem jeszcze w liceum, kiedy jako uczeń III klasy I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach zostałem laureatem 60. Olimpiady Chemicznej, podczas której otrzymałem nagrodę Polskiej Akademii Nauk za najlepiej rozwiązane zadania z chemii organicznej. Będąc głęboko zainteresowany naukami podstawowymi i chcąc pogłębiać wiedzę z pogranicza chemii i medycyny na drugim roku studiów z zaangażowaniem przygotowywałem się do ogólnopolskiego konkursu wiedzy o biochemii „Superhelisa” organizowanego w tamtym roku przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, podczas którego zająłem drugie miejsce. Z kolei od trzeciego do piątego roku studiów aktywnie działałem w kole naukowym przy Katedrze Biochemii ówczesnego Wydziału Lekarskiego (obecnie Wydziału Nauk Medycznych) w Katowicach, którego opiekunem był dr hab. n. med Tomasz Francuz. Od czwartego roku studiów jestem członkiem koła naukowego przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, których Kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior. Opiekunem koła jest dr hab. n. med. Bożena Szyguła-Jurkiewicz. W trakcie mojej pracy w kole udało mi się zdobyć cztery nagrody na studenckich międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych w Polsce oraz zająć pierwsze miejsce w sesji kardiologii na międzynarodowej konferencji International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS) organizowanej w holenderskim Groningen w 2019 roku. Dzięki tej nagrodzie uzyskałem możliwość odbycia stażu naukowego w szpitalu w Groningen, gdzie przez cały wrzesień 2019 roku, pod okiem zespołu, którego kierownikiem był Profesor Pim van der Harst uczyłem się analizy i interpretacji nowoczesnych technik obrazowania układu sercowo-naczyniowego.

Jestem autorem trzech prac w impaktowanych czasopismach (dwie publikacje jako pierwszy, jedna jako drugi autor), których sumaryczny IF wynosi 8.034 (MNiSW 240).

Oprócz swoich medycznych zainteresowań jestem także aktywnym fotografem lotniczym zrzeszonym w stowarzyszeniu „Silesia Spotters” działającym przy lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach, regularnie gram na fortepianie oraz w tenisa ziemnego.

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

[Przesłano przez: Bożena Langner]

komunikat

Komunikat dotyczący komentarzy na fanpage’u „ŚUMemes”

Nawiązując do licznych komentarzy zamieszczonych na fanpagu „ŚUMemes”, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wywołany do odpowiedzi stanowczo podkreśla, że nie popiera zachowań nagannych i nieetycznych nauczycieli akademickich.

Niemniej wobec braku zgłaszanych skarg Rektorowi i jego Zastępcom niemożliwym jest przeprowadzenie szczegółowych postępowań wyjaśniających, a wnioski płynące z komentarzy mogą jedynie stanowić źródło informacji o charakterze opiniodawczym. Będą one podlegały omówieniu na poszczególnych Wydziałach z udziałem Przedstawicieli Samorządu Studenckiego. Powinnością każdego Członka Wspólnoty Akademickiej jest podejmowanie działań dla zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Uczelni, w tym poprzez zgłaszanie wszelkich zdarzeń, które wymagają wyjaśnienia i w efekcie wdrożenia odpowiednich zmian. Ponadto wnioski i skargi mogą być składane poprzez Organy Samorządu Studenckiego, które co do zasady są wyłącznym reprezentantem ogółu Studentów a ich uwagi zawsze podlegają rozpatrzeniu.

Informujemy zarazem, że do Rektora nie wpłynęła indywidualna skarga jak i inne niepokojące sygnały, w tym od przedstawicieli Samorządu Studenckiego w zakresie organizowanych do 2016 i w latach wcześniejszych obozów, przewidzianych standardami na kierunku ratownictwa medycznego.

Niezależnie od zapewnienia poufności w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających proponujemy, niezgodne z normami społecznymi zachowania w SUM w Katowicach zgłaszać bezpośrednio do pracownika Rektoratu dostępnego pod numerem telefonu 32/208 36 32 lub 514-954-145 lub pod adres a ponadto poprzez uruchomiony od dnia 15.06.2020 r. formularz zgłoszeniowy.

Nawiązując do uwag studentów w zakresie wykwaterowań z Zespołu Domów Studenckich w Zabrzu informuję, wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie udziela zarówno Kierownik Domu Studenta, jak również pracownicy administracyjni oraz gospodarczy. Ponadto obowiązujące przepisy prawa, w tym zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych Ministerstw, zamieszczane są na stronach internetowych: gis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/zdrowie, www.gov.pl/web/nauka. Natomiast akty Uczelni w tym komunikaty JM Rektora a także Kanclerza wydawane w związku z trwającą pandemią dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl w zakładce „Sprawdź informacje o koronawirusie”

Odnosząc się natomiast do poruszanych kwestii „rzekomego wycieku danych osobowych studentów” informujemy, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo systemów informatycznych, w wyniku czego nie stwierdzono dotychczas takiego zdarzenia. Ponadto wyjaśniamy, że możliwość bezpiecznego wyszukiwania użytkowników jest podstawową funkcją społecznościową w zakresie wykorzystywanych przez Uczelnię narzędzi umożliwiających kształcenie na odległość. Dzięki takim funkcjom możliwe jest podtrzymanie relacji i kontaktów we wspólnocie akademickiej SUM, w szczególności w trudnym okresie zagrożenia epidemicznego. Jeśli jednak znane są Państwu okoliczności nieetycznego wykorzystania danych osobowych przez studentów lub pracowników uprzejmie proszę o przekazanie w formie pisemnej do Rektora SUM takiej informacji wraz z dowodem na jej poparcie.

W przypadku potwierdzenia ww. informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Uczelnia podejmie niezwłocznie niezbędne działania, w tym wystąpi do właściwego rzecznika dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a jeśli to będzie zasadne następującej po nim procedury dyscyplinarnej z wszelkimi przewidzianymi prawem sankcjami w stosunku do studentów jak i do pracowników, w tym nauczycieli akademickich.

Ponadto cieszymy się, że wśród tych opinii są także wyrażone te, które pozytywnie odnoszą się do działań organizowanych w Uczelni, np. działalności Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu oraz innych jednostek.

[Przesłano przez: Justyna Skolik]