V edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza studentów do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020.

Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2020 r. w formie elektronicznej (plik pdf) na adres: oraz w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.

Praca powinna zostać zgłoszona przez jej autora na specjalnym druku zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ptsr.org.pl. Prace oceniane będą przez jury konkursowe. Wśród przysłanych prac, nagrodzona zostanie jedna, najlepsza praca.

Wręczenie nagrody odbędzie się 4 października w Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystości obchodów 30-lecia PTSR. Na uroczystość zaproszeni zostaną wszyscy autorzy, którzy przyślą swoje prace na konkurs.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, działające na rzecz osób chorych na SM w Polsce. Szczegółowy Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://ptsr.org.pl/oglaszamy_v_edycje_konkursu_na_najlepsza_prace_dyplomowa_o_stwardnieniu_
rozsianym_sm.html

[Przesłane przez: Bożena Langner]