logo SUM

Wykaz przedmiotów wiodących dla każdego roku studiów danego kierunku na rok akademicki 2020/2021

Zgodnie z Regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – § 18 ust. 11 – Wykaz przedmiotów wiodących dla każdego roku studiów danego kierunku, które nie są możliwe do powtarzania w ramach wpisu warunkowego w roku akademickim 2020/2021:

Kierunek farmacja

I rok studiów
– Chemia ogólna i nieorganiczna – I i II semestr, 100 godzin, ECTS 7 pkt.
– Fizjologia z elementami ergonomii – II semestr, 80 godzin, ECTS 6 pkt.

II rok studiów
– Chemia organiczna – III i IV semestr, 210 godzin, ECTS 15 pkt.
– Chemia leków – IV semestr, 105 godzin, ECTS 8 pkt.

III rok studiów
– Chemia Leków -V i VI semestr, 240 godzin, ECTS 16 pkt.
– Farmakognozja – V i VI semestr, 150 godzin, ECTS 13 pkt.
– Technologia Postaci Leku I – V i VI semestr, 150 godzin, ECTS 11 pkt.

IV rok studiów
– Farmakologia i Farmakodynamika I – VII i VIII semestr, 165 godzin, ECTS 13 pkt.
– Technologia Postaci Leku II- VII i VIII semestr, 135 godzin, ECTS 10 pkt.

Kierunek analityka medyczna

I rok studiów
– Chemia ogólna i nieorganiczna – I semestr, 75 godzin, ECTS 6 pkt.
– Anatomia – I semestr, 75 godzin, ECTS 6 pkt.
– Histologia – II semestr, 60 godzin, ECTS 4 pkt.

II rok studiów
– Biochemia- III semestr, 105 godzin, ECTS 8 pkt.
– Analiza Instrumentalna – IV semestr, 90 godzin, ECTS 6 pkt.
– Biologia molekularna – III semestr, 75 godzin, ECTS 6 pkt.
– Analityka ogólna i technika pobierania materiału – IV semestr, 75 godzin, ECTS 6 pkt.

III rok studiów
– Chemia Kliniczna – V semestr, 110 godzin, ECTS 8 pkt.
– Hematologia laboratoryjna – V i VI semestr, 215 godzin, ECTS 15 pkt.

IV rok studiów
– Genetyka Medyczna – VII, VIII semestr, 150 godzin, ECTS 10 pkt.
– Diagnostyka mikrobiologiczna – VI, VII semestr, 215 godzin, ECTS 15 pkt.
– Praktyczna nauka zawodu – VII, VIII semestr, 210 godzin, ECTS 14 pkt.
– Serologia grup krwi i transfuzjologia – VIII semestr, 105 godzin, ECTS 7 pkt.

Kierunek biotechnologia medyczna

I stopień

I rok studiów
– Biologia komórki – I semestr, 60 godzin, ECTS 5 pkt.
– Fizyka i biofizyka- I semestr, 60 godzin, ECTS 5 pkt.
– Anatomia i fizjologia człowieka z elementami ergonomii- I semestr, 60 godzin, ECTS 5 pkt.
– Chemia organiczna- II semestr, 45 godzin, ECTS 5 pkt.

II rok studiów
– Mikrobiologia ogólna- III semestr, 90 godzin, ECTS 6 pkt.
– Biologia molekularna z elementami diagnostyki molekularnej- IV semestr, 90 godzin, ECTS 6 pkt.
– Technologie biochemiczne- IV semestr, 90 godzin, ECTS 6 pkt.

II stopień

I rok studiów
– Analiza molekularna biocenoz bakteryjnych- I semestr, 55 godzin, ECTS 4 pkt.
– Cytogenetyka- II semestr, 55 godzin, ECTS 4 pkt.
– Modyfikacje genomu – teoria i praktyka- II semestr, 55 godzin, ECTS 4pkt.
– Biologia komórki nowotworowej- II semestr, 55 godzin, ECTS 4 pkt.
– Metody terapii genowych- I semestr, 55 godzin, ECTS 4 pkt.

Kierunek kosmetologia

I stopień

I rok studiów
– Kosmetologia pielęgnacyjna – I i II semestr, 135 godzin, ECTS 13 pkt.
– Chemia Kosmetyczna – I i II semestr, 75 godzin, ECTS 6 pkt.
– Fizjologia i Patofizjologia – II semestr, 60 godzin, ECTS 6 pkt.

II rok studiów
– Kosmetologia upiększająca – III i IV semestr, 130 godzin, ECTS 12 pkt.
– Technologia formy kosmetyku – III semestr, 45 godzin, ECTS 5 pkt.
– Dermatologia – III i IV semestr, 90 godzin, ECTS 8 pkt.

II stopień

I rok
– Badania in vitro w kosmetologii – I semestr, 75 godzin, ECTS 8 pkt.
– Kosmetologia z elementami podologii – II semestr, 60 godzin, ECTS 6 pkt

 

Do pobrania (PDF)

 

[Przesłano przez: Agnieszka Rabikowska]