Szanowni Studenci i Doktoranci,

poniżej zamieszczone są listy z wynikami tegorocznej rekrutacji do Programu Erasmus+ w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Osoby nieklasyfikowane nie spełniały kryterium średniej (wymagana w Regulaminie średnia ocen co najmniej 3,5).

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki i staże zostanie zaktualizowana po przesłaniu przez kandydatów e-maili / listów potwierdzających przyjęcie ich przez instytucje goszczące. W związku z epidemią COVID i wynikającymi z niej  trudnościami zdobycia takiego potwierdzenia, wzorem roku ubiegłego, czas na przesłanie potwierdzeń zostaje wydłużony do 60 dni. Ostateczny termin przesłania potwierdzenia mija 30.05.

W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do wyjazdu na studia, lista zostanie zaktualizowana pod koniec maja.

W razie pytań proszę pisać na adres: 

Dear Students and Doctoral Students,

below are the lists which include the results of this year Erasmus+ recruitment conducted at the Medical University of Silesia in Katowice.

Applicants with the unranked status failed to fulfil the average grade minimum criterion (according to the Rules and Regulations it is 3.5).

The list of applicants accepted for student mobility of  placement shall be updated upon receiving e-mails/letters of approval issued by the receiving institution. Due to the COVID pandemic situation and the resulting problems in obtaining the said approvals, deadline for providing the confirmations of approval shall be extended to 60 days – as in the preceding year. The final date for sending the above specified confirmations is 30 May 2021.

The list of applicants accepted for student mobility for studies will be updated at the end of May in the event any of the applicants accepted resigns.