Obrady Ogólnopolskiej e-Konferencji naukowo-szkoleniowej – „Wpływ epidemii COVID-19 na ochronę zdrowia w Polsce w 2021 roku”

W dniu 19 marca bieżącego roku, w systemie on-line, w Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, toczyły się obrady Ogólnopolskiej e-Konferencji naukowo-szkoleniowej,  noszącej tytuł: „Wpływ epidemii COVID-19 na ochronę zdrowia w Polsce w 2021 roku”.

Aktualność tematyki, będącej przedmiotem obrad, zgromadziła ponad 700 Uczestników, w tym szczególnie  diagnostów laboratoryjnych różnych specjalności.  Jednakże, ta znacząca frekwencja Uczestników  była  z pewnością także i pochodną zapowiedzianej obecności wybitnych Autorytetów
z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, medycyny i farmacji, tj. Profesorów i Doktorów naukowych ośrodków z Krakowa, Warszawy i Śląska. Wykładowcami, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji byli bowiem Profesorowie Anna Mertas, Jarosław Woroń, Ernest Kuchar, Jerzy Jaroszewicz, Ewa Czernik, Piotr Rozentryt, Robert Jach i Aleksandra Grela-Wojewoda.

Przywilej organizowania przedmiotowego spotkania naukowego, pod honorowym patronatem JM Rektora SUM w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, przypadł Pracownikom Studium Kształcenia Podyplomowego oraz Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu, zaś współorganizatorem i fundatorem grantu edukacyjnego była firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.

Szczególnie zaszczycona honorem organizowania tego Przedsięwzięcia, gorąco dziękuję JM Rektorowi SUM w Katowicach Panu Prof. Tomaszowi Szczepańskiemu, Dziekanowi WNF Panu dr hab. Robertowi Wojtyczce oraz Pani Prof. Krystynie Olczyk, za uświetnienie Swoją obecnością Konferencji. Bardzo dziękuję zacnym Wykładowcom, bez których – minione już – wydarzenie naukowe nie odniosłaby merytorycznego sukcesu.

Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM
Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach