Informacja

Informacja dla Pracowników naukowo-badawczych WNMZ dot. testowania narzędzia do korekt językowych firmy Writefull

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma Pani prof. dr hab. n. med. Katarzyny Mizi-Stec, Prorektora ds. Nauki SUM, uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci testowania narzędzia do korekt językowych firmy Writefull.

Writefull został zaprojektowany jako narzędzie do korekty tekstów naukowych w jezyku angielskim. Poprawki opierają sie na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie ustalonym w zestawie reguł gramatycznych.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się Pracowników naukowo-dydaktycznych WNMZ zainteresowanych testowaniem ww. narzędzia w ramach 30-dniowej darmowej licencji testowej. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do czwartku 25 lutego 2021 r. (włącznie) na adres

 

Z poważaniem,

Kolegium Dziekańskie WNMZ

Uwaga

Komunikat

Szanowni Studenci,

Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników rekomenduje ograniczenie bezpośrednich wizyt w Dziekanacie do minimum. Zaleca się kontakt z pracownikami Dziekanatu przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Jednocześnie uwzględniając obecną sytuację epidemiczną, w tym częściowe prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uprzejmie informuję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 sobotnie dyżury w godz. 9.00-13.00 pozostają zawieszone do odwołania.

Godziny przyjmowania stron w Dziekanacie WNOZK:

poniedziałek: 12:00 – 14:30

wtorek: 8:30 – 13:30

środa: 12:00 – 14:30

czwartek: nieczynne

piątek: 11:00 – 15:00

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol- Cop

Uwaga

Konferencja Międzynarodowa the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informuję, że Students` Scientific Society of the Lithuanian University informuje o konferencji międzynarodowej „the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)”, adresowanej do studentów różnych kierunków medycznych i farmaceutycznych. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2021 r.

Termin złożenia rejestracji upływa dnia 28 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.ihsc.eu lub drogą elektroniczną:

Uwaga

Praktyki zawodowe (wakacyjne)

Uprzejmie informujemy, że Wnioski o skierowanie na realizację praktyki zawodowej, zawierające w swej treści potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę przez Jednostkę wraz z Harmonogramem praktyki  należy składać w formie papierowej w Dziekanacie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 r. Wnioski zbiorczo zostaną przekazane do opinii właściwych Opiekunów Praktyk.

Wzory powyższych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Serwisie Studenta (www.student.sum.edu.pl) w zakładce Praktyki.

Jednocześnie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wprowadzonym Decyzją Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w dniu 16.02.2021 r. Wydziałowym Regulaminem Praktyk Zawodowych.

W przypadku pytań dotyczących realizacji praktyki proszę o kontakt z właściwym Opiekunem Praktyki – w sprawach merytorycznych lub Pracownikiem Dziekanatu – w zakresie formalno-prawnego uregulowania kwestii praktyki.

Informacje dotyczące danych Opiekunów Praktyk oraz Pracowników Dziekanatu odpowiedzialnych za administracyjną obsługę praktyk znajdują się także w zakładce Praktyki.

Z wyrazami szacunku,

Dr n. med. Robert Kubina
Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacja

the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021)

Szanowni Studenci,

w oparciu o pismo Students` Scientific Society of the Lithuanian University uprzejmie informujemy, że w dniach 29-30 kwietnia 2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja pod nazwą the 5th International Health Sciences Conference (IHSC 2021), która adresowana jest do studentów różnych kierunków medycznych i farmaceutycznych.

Termin złożenia rejestracji upływa z dnia 28 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.ihsc.eu, albo drogą elektroniczną: .