Informacja

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. Wnioski będzie można składać do 19 września br.
Warunki przyznawania stypendiów zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, który stanowi załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021r.
Szczegółowe informacje, zawierające kryteria naboru oraz zasady składania wniosków 
i przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl