logo SUM

Studenckie praktyki zawodowe w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o. w Gliwicach – Umowa ramowa.

UWAGA STUDENCI !

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Szpitalem Wielospecjalistycznym Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Kościuszki 1, 44-100 Gliwice.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

Dane wysyłającego:
Marta Kłak-Próżny