Wpisy

Uwaga

II poprawa testu egzaminacyjnego kursu „Chemia” – WNMZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że II poprawa testu egzaminacyjnego z przedmiotu „Chemia” dla roku I (sem1) Kierunku Lekarsko-Dentystycznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu odbędzie się 27.05.2020r. o godz. 17.00 na platformie e-learningowej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Wioletta Karliczek]

Uwaga

Uwaga Studenci V roku WNMK – kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Biostatystyka”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pisemne zaliczenie z przedmiotu „Biostatystyka” odbędzie się w dniu 19 czerwca br. w godzinach 12:00 – 12:40 (termin został uzgodniony z Dziekanatem WNM w Katowicach).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku (treść w załączeniu) dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje nas Regulamin zajęć (treść w załączeniu), który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Biostatystyka” w bieżącym roku akademickim.

Katedra i Zakład Epidemiologii
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska

 

[Przesłano przez: Angelina Kaleta]

Uwaga

Systemy jakości i akredytacja laboratoriów – Analityka medyczna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r., Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w sprawie: wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, ustalone przez Prorektora ds. Studiów i studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie informuję Studentów III roku kierunku: analityka medyczna Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, że w dniu 27.05.2020 r., o godz. 13:00 odbędzie się zaliczenie pisemne, w formie testowej z przedmiotu: Systemy jakości i akredytacja laboratoriów, z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM https://elearning-stream.sum.edu.pl/

 

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

[Przesłano przez: Agnieszka Jura-Półtorak]

Uwaga

Uwaga Studenci II roku WNMK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że egzamin pisemny z przedmiotu „Higiena i epidemiologia” odbędzie się w dniu 17 czerwca br. w godzinach 11:30 – 13:20 (termin został uzgodniony z Dziekanatem WNM w Katowicach).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku (treść w załączeniu) dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje nas Regulamin zajęć, który Państwo zaakceptowali własnoręcznym podpisem podczas pierwszych zajęć z przedmiotu.

 

W imieniu Zespołu Katedry i Zakładu Epidemiologii
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska

[Przesłano przez: Angelina Kaleta]

Uwaga

Wstęp do biotechnologii leków – BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

KOLOKWIA zaliczeniowe z przedmiotu „Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

KOLOKWIUM zaliczeniowe z materiału prezentowanego w ramach wykładów z przedmiotu „Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, odbędzie się w dniu 29.05.2020r., o godzinie 12.30.
KOLOKWIUM zaliczeniowe z materiału prezentowanego w ramach seminariów z przedmiotu „Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, odbędzie się w dniu 16.06.2020r., o godzinie 9.00.
Kolokwia zaliczeniowe zostaną przeprowadzone w formie testowej na platformie e-learning stream SUM.

[Przesłano przez: Magdalena Szulińska]