Uwaga

Uwaga Studenci II roku WNMK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że egzamin pisemny z przedmiotu „Higiena i epidemiologia” odbędzie się w dniu 17 czerwca br. w godzinach 11:30 – 13:20 (termin został uzgodniony z Dziekanatem WNM w Katowicach).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku (treść w załączeniu) dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje nas Regulamin zajęć, który Państwo zaakceptowali własnoręcznym podpisem podczas pierwszych zajęć z przedmiotu.

 

W imieniu Zespołu Katedry i Zakładu Epidemiologii
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska

[Przesłano przez: Angelina Kaleta]