Uwaga

Wstęp do biotechnologii leków – BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

KOLOKWIA zaliczeniowe z przedmiotu “Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

KOLOKWIUM zaliczeniowe z materiału prezentowanego w ramach wykładów z przedmiotu “Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, odbędzie się w dniu 29.05.2020r., o godzinie 12.30.
KOLOKWIUM zaliczeniowe z materiału prezentowanego w ramach seminariów z przedmiotu “Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, odbędzie się w dniu 16.06.2020r., o godzinie 9.00.
Kolokwia zaliczeniowe zostaną przeprowadzone w formie testowej na platformie e-learning stream SUM.

[Przesłano przez: Magdalena Szulińska]