Uwaga

Systemy jakości i akredytacja laboratoriów – Analityka medyczna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r., Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w sprawie: wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, ustalone przez Prorektora ds. Studiów i studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie informuję Studentów III roku kierunku: analityka medyczna Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, że w dniu 27.05.2020 r., o godz. 13:00 odbędzie się zaliczenie pisemne, w formie testowej z przedmiotu: Systemy jakości i akredytacja laboratoriów, z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM https://elearning-stream.sum.edu.pl/

 

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

[Przesłano przez: Agnieszka Jura-Półtorak]