DS Sosnowiec

Informacja o DS WFzOML

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z OML W SOSNOWCU !!!

PRZYDZIAŁ MIEJSC W DOMU STUDENTA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 !!!

W załączeniu została umieszczona lista osób, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta
w roku akademickim 2019/2020. Uprzejmie proszę wszystkie osoby, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta o informację, czy będą korzystały z tego miejsca czy rezygnują z Domu Studenta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 13 września 2019 r. na adres mailowy: .

Brak odpowiedzi w w/w terminie potraktowany będzie jako rezygnacja z miejsca w Domu Studenta.

Wszystkie osoby, którym nie zostało przyznane miejsce w Domu Studenta znajdą się na liście rezerwowej. II nabór będzie ogłoszony 18 września 2019 r.

[Przesłano przez: Dagmara Komoder]