ilustracja graficzna - połączenie obrazu wielu żarówek z obrazem w tle miasta

Informacje dla I roku WLzOLD

S T U D E N C I    I    R O K U

 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą nowoprzyjętą na I-szy rok studiów w tut. Wydziale i nie ma Pan/Pani jeszcze legitymacji studenckiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM w Katowicach) proszę wpłacić 22 zł. na konto Uczelni nr

91 1050 1214 1000 0022 7104 1234

Tytuł wpłaty: WLZ opłata za legitymacje, imię, nazwisko, kierunek, rok studiów

Potwierdzenie dokonania wpłaty za legitymację studencką proszę przesłać na adres:

 

Kierunek lekarski:  

Kierunek lekarsko-dentystyczny:    

Kierunek ratownictwo medyczne:

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Zajęcia na wszystkich kierunkach Wydziału odbywają się w grupach wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych.

Przed rozpoczęciem zajęć na stronie internetowej Wydziału, ścieżka:

Strona główna SUM – STUDENT – DZIEKANATY – Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu – HARMONOGRAM

https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-lekarskiego-z-oddzialem-lekarsko-dentystycznym-w-zabrzu/

może Pan/Pani sprawdzić harmonogram/plan zajęć na semestr zimowy 2019/2020.

W pierwszym tygodniu października odbędą się tylko zajęcia w grupach wykładowych (cały rok) i szkolenie BHP (cały rok), a o tym w jakiej jest Pan/Pani grupie będzie można dowiedzieć się dopiero po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni w pierwszym tygodniu października.

 

Do końca października 2019 roku należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału następujące dokumenty, które zbierane będą przez wybranych starostów roku/grup: 

– potwierdzenie wykonania szczepienia przeciwko WZW typu B (kserokopia karty szczepień, bądź kserokopia książeczki zdrowia)

– zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub jeżeli ktoś posiada książeczkę sanepidowską (kserokopię pierwszej strony z imieniem i nazwiskiem oraz strony, gdzie są wpisane badania lekarskie)

[Przesłano przez: Iwona Kopacka]

Uwaga

Studenci I roku w roku akademickim 2019/2020 wszystkich trybów i kierunków studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu informuje, że spotkanie studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z Władzami Wydziału, odbędzie się dnia 30 września 2019 roku (poniedziałek) wg następującego grafiku:

  • kierunek LEKARSKI (osoby o nazwiskach na literę od A do K) – godz. 8.30
  • kierunek LEKARSKI (osoby o nazwiskach na literę od L do Ż) – godz. 9.30
  • kierunek LEKARSKO-DENTYSTYCZNY prowadzony w j. angielskim – godz. 10.30
  • kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE – godz. 11.20
  • kierunek LEKARSKO-DENTYSTYCZNY prowadzony w j. polskim – godz. 12.15

w budynku Dziekanatu w Zabrzu, pl. Traugutta 2; IV piętro; sala Rady Wydziału.

[Przesłano przez: Iwona Kopacka]