AWF Warszawa kogo

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”.

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu Studentów oraz ich Opiekunów. Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego.

Obszary tematyczne: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia.

Termin zgłoszenia udziału: do 20 marca 2020 r.  

Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/ogolnopolska-konferencja-studenckich-kol-naukowych-2020

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]