logo Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

X Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

X OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA
Badania naukowe studentów w trosce o teraźniejszość i przyszłość

Informujemy, że Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku organizują X Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową Badania naukowe studentów w trosce o teraźniejszość i przyszłość.

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych przez studenckie koła naukowe oraz studentów niezrzeszonych. Podjęta inicjatywa ma na celu potwierdzenie znaczenia działalności naukowej studentów dla teraźniejszego i przyszłego świata.
Ma stanowić zachętę dla kolejnych pokoleń do aktywności badawczej i kreowania praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych.

Studenci zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o zarejestrowanie się do dnia 25 marca 2020 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/wEDXDiM5QtnPXPAi7.

Szczegółowy program konferencji opublikowany jest na stronie internetowej https://mazowiecka.edu.pl/konferencje-i-sympozja/.


[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]