praca przy laptopie

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Uwaga

Absolwenci VI roku kierunku farmacja Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo

Absolwenci VI roku kierunku farmacja Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Uprzejmie Państwa informuję, iż zaświadczenia o ukończeniu studiów zostaną przesłane na Państwa adres e-mail, po zweryfikowaniu kompletności dokumentów, które byli Państwo zobowiązani przedłożyć na ręce Opiekuna Dydaktycznego (Opiekuna z ramienia Uczelni), co było warunkiem niezbędnym do dopuszczenia Państwa do testu zaliczającego 6-miesięczną praktykę zawodową w aptece.

Z uwagi na fakt, iż dokumentacja przedłożona przez Państwa jest w wielu  przypadkach niekompletna, przedmiotowe zaświadczenia zostaną Państwu przesłane po uzupełnieniu przez Państwa zaistniałych braków.

W związku z powyższym, uprzejmie Państwa proszę o pilny kontakt z Opiekunem Dydaktycznym, celem sprawdzenia czy przedłożona dokumentacja wymaga uzupełnienia.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk