Komunikat w sprawie przesunięcia sesji jesiennej LEK i LDEK.

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia br. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem w sprawie przesunięcia terminu przeprowadzenia LEK i LDEK dla absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, które to egzaminy w ostatnich latach były realizowane w terminie wrześniowym.
Pismem z dnia 11 maja br. Pani Małgorzata Zadorożna Dyrektor Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia poinformowała, że obecnie nie ma powodów, by sądzić, że organizacja LEK i LDEK w miesiącu wrześniu nie będzie możliwa.
Obecne działania ze wstrzymaniem organizacji egzaminów państwowych zgodne są
z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 567). Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że bieżąca analiza i monitorowanie rozwoju powyższej sytuacji w kraju i na świecie, w razie niepomyślnej prognozy, pozwoli na podjęcie w odpowiednim czasie właściwych decyzji w tej sprawie.

[Przesłano przez: A. Wilk]