Ministerstwo Zdrowia - logo

Stypendyści Ministra Zdrowia. Poznajcie ich!

Sześcioro Studentów SUM otrzymało stypendia Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. Czego dokonali? Jakie mają zainteresowania naukowe, jakie hobby i plany na przyszłość? O tym opowiadają oni sami. Poznajcie ich.

 

KRYSTIAN ŚLUSARZ
kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, VI rok

 

Swoją przygodę z działalnością naukową rozpocząłem na trzecim roku, zapisując się do SKN przy Oddziale Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To właśnie było miejsce, w którym nauczyłem się od podstaw metodologii badań naukowych, i to dosłownie od podstaw, biorąc udział w projektowaniu i tworzeniu baz danych, na podstawie których były opracowywane nasze pierwsze prace konferencyjne. Myślę, że to dobra okazja, aby wyrazić szczególne wyrazy wdzięczności dla pracującej w ww. oddziale Pani dr n. med. Ewy Trejnowskiej, która poświęciła dużo swojego czasu, by nauczyć mnie i innych studentów, jak stawiać pierwsze naukowe kroki, a nasza współpraca trwa już prawie 4 lata. Tak długotrwała działalność pozwoliła mi osiągnąć wiele sukcesów, zarówno w obszarze wystąpień konferencyjnych, współautorstwa rozdziałów monografii naukowych, jak i artykułów naukowych, wliczając w to publikacje w czasopismach posiadających IF. Ponieważ ciekawiło mnie tworzenie czegoś zupełnie „nowego”, zainteresowałem się nie tylko pisaniem prac poglądowych czy opisów przypadków, ale także prac oryginalnych, których planowanie od podstaw uważam za najciekawsze, ale i najbardziej wymagające. Ponadto jestem współwykonawcą dwóch projektów badawczych, w tym jednego z uzyskaną zgodą Komisji Bioetycznej na ocenę wyników leczenia z zastosowaniem pozaustrojowej oksygenacji membranowej.

Duże wsparcie otrzymałem również ze strony lekarzy z Oddziału Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Bytomiu – dra hab. n. med. Jerzego Jaroszewicza oraz dr n. med. Barbary Sobali-Szczygieł, którzy pozwolili mi zająć się inną, interesującą mnie tematyką, niemającą się najlepiej w Polsce, a mianowicie edukacją seksualną w kontekście oceny wiedzy z jej zakresu wśród młodych Polek i Polaków. Ciekawią mnie również kwestie z pogranicza neurologii i endokrynologii, które z kolei realizowałem z drem n. med. Krzysztofem Wierzbickim.

W wolnych chwilach odpręża mnie nauka języków obcych oraz aktywny wypoczynek w formie wycieczek rowerowych lub górskich. Z całą pewnością będę kontynuował działalność naukową, a swoją przyszłość widziałbym w miejscu, które usatysfakcjonuje mnie zarówno pod względem możliwości rozwoju zawodowego, jak i osobistego.

 


 

 PATRYCJA ŁANOWY
kierunek lekarsko-dentystyczny WNMZ w Zabrzu, V rok

 

Jestem współautorką 19 wydanych publikacji naukowych, w tym 3 w czasopismach z IF, z różnych dziedzin stomatologii (stomatologii zachowawczej, protetyki) oraz medycyny ogólnej (chorób zakaźnych chirurgii ogólnej i neurologii). W ciągu ostatnich lat byłam członkiem pięciu kół naukowych, aktualnie jestem przewodniczącą dwóch z nich – STN przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Moja naukowa przygoda rozpoczęła się dzięki uprzejmości i cierpliwości docenta Jerzego Jaroszewicza (Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii), który zainspirował mnie do zgłębiania wiedzy z zakresu chorób zakaźnych, dzielił się swoim doświadczeniem oraz wciągnął w świat badań naukowych. Wiele zawdzięczam również Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, w szczególności dr Katarzynie Mocny-Pachońskiej, która pozwoliła rozwinąć zainteresowania związane ze stomatologią. Aktualnie moim celem jest rozpoczęcie badań naukowych z pogranicza chorób zakaźnych i periodontologii. W aspekcie medycznym interesuje mnie periodontologia, choroby zakaźne, onkologia głowy i szyi.

Wraz z kolegami z grupy studenckiej adoptowałam wirtualnie suczkę ze Schroniska Fauna w Rudzie Śląskiej (serdecznie polecam wirtualne i realne adopcje psiaków) oraz jestem szczęśliwą współwłaścicielką byłego już schroniskowca – Groszka. Prywatnie uwielbiam wszelkiego rodzaju sporty, dobre książki – szczególnie o tematyce przyrodniczej.

 


 

ALICJA PRAWDZIC SEŃKOWSKA
kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, VI rok

 

Naukowo szczególnie interesuję się biologią molekularną oraz diagnostyką laboratoryjną w chorobach nowotworowych. Zainteresowania te rozwijam dzięki życzliwej współpracy z Katedrą i Zakładem Biologii Medycznej i Molekularnej w Zabrzu. Jestem autorką oraz współautorką prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych posiadających punktację Impact Factor, prelegentką wielu studenckich konferencji naukowych.

Z zamiłowania do podróży, języków obcych oraz poznawania realiów medycyny w innych krajach, studiowałam w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technicznym w Monachium oraz Uniwersytecie Clermont Auvergne we Francji, jak i odbyłam praktyki studenckie w Kanadzie, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Posługuję się biegle językiem angielskim, francuskim oraz niemieckim. Kolejnym moim celem jest opanowanie języka hiszpańskiego oraz arabskiego.

W przyszłości chciałabym połączyć pracę kliniczną z działalnością naukową i kształceniem przyszłych lekarzy. Fascynuje mnie wiele dziedzin medycyny, ale ze względu na kierunek zainteresowań naukowych, najbliżej mojego serca jest onkologia oraz hematologia. W związku z tym nie mam jeszcze wybranej wymarzonej specjalizacji.

Jestem miłośniczką sportów outdoorowych, a zwłaszcza górskiej wędrówki oraz kolarstwa. Pasjonuje mnie ornitologia i ochrona praw zwierząt. Odpoczywam przy rytmach muzyki bałkańskiej oraz obserwując dziką przyrodę.

 

 


 

MICHAŁ SMOCZOK
kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, V rok

 

Od początku studiów zaangażowałem się w pracę na rzecz SKN Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM działającego przy Śląskim Centrum Chorób Serca. Pełniłem rolę wiceprzewodniczącego tej organizacji. Aktualnie jestem członkiem kilku kół naukowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, m.in. SKN im. Prof. Religi przy Katedrze Biofizyki SUM, SKN Farmakologii SUM, SKN Chirurgii Dziecięcej SUM. Uczestniczyłem w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, również jako prelegent. Jestem współautorem badań oraz publikacji z dziedziny medycyny i ochrony zdrowia. Współorganizowałem warsztaty chirurgiczne, odbywające się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, przy okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej BiomedTech Silesia. Otrzymałem stypendium Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dla najlepszych studentów.

Jestem współzałożycielem spółki AlatusMed sp. z o. o. – firmy skupiającej się na działalności wydawniczej i tworzeniu oprogramowania m. in. dla podmiotów medycznych, a także współtwórcą projektu „Bajki kontra choroba” – serii książek terapeutycznych dla najmłodszych pacjentów (bajkikontrachoroba.pl) poruszających tematykę białaczki, astmy, cukrzycy oraz zagrożeń epidemiologicznych związanych z chorobami zakaźnymi.

Pasjonują mnie nowe technologie, robotyka i zastosowania druku 3D w medycynie. Do licznych moich zainteresowań należy informatyka, historia i podróże. W wolnych chwilach uprawiam nurkowanie, kolarstwo oraz fotografuję.

W przyszłości planuję dalszy rozwój w kierunku zdobywania doświadczenia medycznego, wdrażania nowych rozwiązań i działalności naukowej.

 


 

KRZYSZTOF STARSZAK
kierunek lekarski WNMZ w Zabrzu, IV rok

 

Jestem członkiem wielu kół naukowych, m.in. SKN im. Prof. Religi przy Katedrze Biofizyki SUM oraz SKN Farmakologii SUM, w którym pełnię funkcję przewodniczącego, a także współzałożycielem i wiceprzewodniczącym SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej WUM – najlepszego koła naukowego w Polsce w kategorii ,,Debiut roku 2018″, członkiem – założycielem Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej. Uczestniczyłem w konferencjach, sympozjach, warsztatach, zjazdach krajowych i międzynarodowych, w Polsce i za granicą, również jako prelegent. Jestem współautorem badań oraz publikacji naukowych, w polskich i zagranicznych czasopismach. Współorganizowałem pierwsze tego typu wydarzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – Konferencję ,,Nowa era w medycynie zabiegowej – zastosowanie robotów i technik 3D”. Jestem pomysłodawcą i członkiem zespołu pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych na świecie operacji wszczepienia implantu custom-made stawu biodrowego z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, przeprowadzonej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM, we współpracy z MedApp S.A, członkiem zespołów badawczych, pełniącym również funkcje kierownicze. Jestem absolwentem Akademii Liderów Rzeczpospolitej oraz Polsko – Amerykańskiej Akademii Liderów, stypendystą Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dla najlepszych studentów (2019/2020). Wspólnie z zespołem zdobyłem V miejsce w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów w polskiej medycynie -,,Złoty Skalpel” (2019). Jestem wspólnikiem i członkiem zarządu AlatusMed Sp. z o.o., a także współzałożycielem projektu ,,Bajki kontra choroba”.

Do moich zainteresowań należy m.in. literatura, sztuka, ekonomia, historia, podróże i sport. Sam pozostaję czynnym sportowcem – amatorem (tenis, squash, narciarstwo alpejskie, piłka nożna, triathlon). Swoją przyszłość wiążę z ortopedią i traumatologią narządu ruchu, medycyną sportową oraz zastosowaniem nowych technologii w procedurach zabiegowych.

 


 

MACIEJ DYRBUŚ
kierunek lekarski WNMK w Katowicach, VI rok

 

Swoją przygodę naukową rozpocząłem jeszcze w liceum, kiedy jako uczeń III klasy I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach zostałem laureatem 60. Olimpiady Chemicznej, podczas której otrzymałem nagrodę Polskiej Akademii Nauk za najlepiej rozwiązane zadania z chemii organicznej. Będąc głęboko zainteresowany naukami podstawowymi i chcąc pogłębiać wiedzę z pogranicza chemii i medycyny na drugim roku studiów z zaangażowaniem przygotowywałem się do ogólnopolskiego konkursu wiedzy o biochemii „Superhelisa” organizowanego w tamtym roku przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, podczas którego zająłem drugie miejsce. Z kolei od trzeciego do piątego roku studiów aktywnie działałem w kole naukowym przy Katedrze Biochemii ówczesnego Wydziału Lekarskiego (obecnie Wydziału Nauk Medycznych) w Katowicach, którego opiekunem był dr hab. n. med Tomasz Francuz. Od czwartego roku studiów jestem członkiem koła naukowego przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, których Kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior. Opiekunem koła jest dr hab. n. med. Bożena Szyguła-Jurkiewicz. W trakcie mojej pracy w kole udało mi się zdobyć cztery nagrody na studenckich międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych w Polsce oraz zająć pierwsze miejsce w sesji kardiologii na międzynarodowej konferencji International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS) organizowanej w holenderskim Groningen w 2019 roku. Dzięki tej nagrodzie uzyskałem możliwość odbycia stażu naukowego w szpitalu w Groningen, gdzie przez cały wrzesień 2019 roku, pod okiem zespołu, którego kierownikiem był Profesor Pim van der Harst uczyłem się analizy i interpretacji nowoczesnych technik obrazowania układu sercowo-naczyniowego.

Jestem autorem trzech prac w impaktowanych czasopismach (dwie publikacje jako pierwszy, jedna jako drugi autor), których sumaryczny IF wynosi 8.034 (MNiSW 240).

Oprócz swoich medycznych zainteresowań jestem także aktywnym fotografem lotniczym zrzeszonym w stowarzyszeniu „Silesia Spotters” działającym przy lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach, regularnie gram na fortepianie oraz w tenisa ziemnego.

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

[Przesłano przez: Bożena Langner]