Uwaga

Realizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach w semestrze letnim 2020/2021

Szanowni Studenci

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

W związku z Komunikatem nr 1/2021 z dnia 5.02.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uprzejmie informuję, że harmonogramy na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w porozumieniu z Rektorem SUM Prof. dr hab. n. med. Tomaszem Szczepańskim.t.j.:

– wykłady – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

– seminaria – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

– ćwiczenia – hybrydowo,

– zajęcia praktyczne – stacjonarnie.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach