Informujemy, że 27.10.2022 r. w godz. 9.00 – 15.00 w Hali „Nowa” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej (Gliwice, Kaszubska 28) odbędzie się 16-ta edycja jesiennych targów – Giełda Pracy, Przedsiębiorczości, Technologii i Dostępności Politechniki Śląskiej.

Wydarzenie dedykowane jest kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego –  studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy, a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej. Giełda to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy.

WYSTAWCY:

– przedsiębiorstwa zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,

– instytucje rynku pracy, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości,

– organizacje studenckie, koła naukowe i instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką,

– organizacje i stowarzyszenia udzielające wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji życiowej.

Wstęp bezpłatny. Giełda jest dostępna także dla osób niepełnosprawnych oraz posługujących się językiem ukraińskim.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://events.polsl.pl/targipracy/ oraz https://www.facebook.com/events/1151969388862286

Dodatkowo do 28.10.2022 r. uczestnictwo w wydarzeniu jest możliwe także za pomocą platformy zdalnej pod adresem: https://targipracypolsl.webexpo.pl