logo SUM

Komunikat w sprawie ogłoszenia Starosty Powiatu w Radomiu o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Informujemy, że Zarząd Powiatu Radomskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.

Zasady przyznawania stypendium określa Uchwała nr określa Uchwała nr 911/2022 Zarządu Powiatu Radomskiego dnia 04 sierpnia 2022 r.:
http://www.spradom.finn.pl/bipkod/27895648

Wnioski należy składać w terminie do dnia 20.10.2022 r. osobiście w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomiu).

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie ww. stypendium można także uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu, tel. 48 36 55 801, wew. 180, 184.