logo SUM

V Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe Od Nauki do Pacjenta. 9 grudnia 2022 roku od godz. 9.00 online

logo SUM

Stypendium Zarządu Powiatu w Hrubieszowie dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Studentów V i VI roku kierunku lekarskiego, z przyjemnością informujemy, że Zarząd Powiatu w Hrubieszowie w dniu 19 października 2022 r. podjął Uchwałę Nr 690/2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Szczegółowe informacje dotyczące składanego wniosku znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz na stronie internetowej Powiatu Hrubieszowskiego https://www.starostwo.hrubieszow.pl/news/2173/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium.html.

Wniosek na druku zawartym w załączniku nr 1 do ogłoszenia wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawie stypendium, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Załączniki:

logo SUM

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2022 r. (poniedziałek) Dziekanat WNoZK będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2022 r. (poniedziałek) Dziekanat WNoZK będzie nieczynny.

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

logo SUM

Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu w dniu 31 paździenika 2022 r. będzie NIECZYNNY

Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu w dniu 31 paździenika 2022 r. będzie NIECZYNNY