logo "Lubuskie warte zachodu"

Stypendium Zarządu Województwa Lubuskiego na rok akademicki 2022/2023 dla studentów kształcących się na kierunkach lekarskich

Studentów III, IV, V lub VI roku kierunku lekarskiego, z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 21 września 2022 r. podjął Uchwałę Nr 288/3953/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich.

Szczegółowe informacje dotyczące składanego wniosku znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wniosek (wraz z załącznikami) o przyznanie Stypendium należy złożyć lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 31 października 2022 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków
  2. Wniosek o przyznanie stypendium
  3. Uchwala nr 288_3953_22