obraz dekoracyjny do wiadomości

Immatrykulacja Studentów I roku WNMZ

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
zaprasza Studentów I roku WNMZ
na Immatrykulację oraz spotkanie z Władzami Wydziału,
które odbędzie się
6 października 2022 r.

godz. 8:00     Studenci kierunku Ratownictwo medyczne
godz. 9:15     Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego
godz. 10:30   Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego prowadzonego w języku angielskim
godz. 11:15   Studenci kierunku lekarskiego (A – Ł)
godz. 13:00   Studenci kierunku lekarskiego  (M – Ź)

Zabrze, Pl. Traugutta 2
IV piętro, sala 420