zegar w stylu retro

Sobotni dyżur Dziekanatu WNoZB 14.11.2020 r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż dyżur Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu w dniu jutrzejszym, tj. 14.11.2020 r. zostaje zawieszony w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

O kolejnych ewentualnych zmianach terminów sobotnich dyżurów będziemy Państwa informować na bieżąco.