Przedłużony termin składania wniosków o skierowanie na realizację praktyki zawodowej

Informacja z dnia 14.04.2021 r.

w sprawie składania wniosków o skierowanie na realizację praktyki zawodowej dla studentów kierunku
farmacja
analityka medyczna
biotechnologia medyczna studia I oraz II stopnia

z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone obostrzenia uprzejmie informuję, że termin składania Wniosków o skierowanie na realizację praktyki zawodowej dla studentów kierunku farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna studia I oraz II stopnia ulega przedłużeniu do dnia 07.05.2021 r.

 

Wszelkich informacji związanych z praktykami udziela Pracownik Dziekanatu
Farmacja inż. Agnieszka Rabikowska tel. 32 364 11 27 lub 28
Analityka medyczna mgr Bernadeta Czopko tel. 32 364 11 27 lub 28
Biotechnologia medyczna studia I oraz II stopnia mgr Ewa Jasiejko tel. 32 364 11 44

 

Z wyrazami szacunku,

Dr n. med. Robert Kubina
Prodziekan ds. Studenckich
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach