Uwaga

Komunikat Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W związku awarią sieci telefonicznej w dniu 14 lipca 2020 r. informuję, iż kontakt z pracownikami Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną oraz nr tel. 698 195 659.

 

mgr Barbara Kozak
Kierownik Dziekanatu WNOZ w Bytomiu