Stypendium Ministra – komunikat dla studentów WNMZ

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,

uprzejmie informujemy, iż do dnia 6 października 2020 r. do godz. 9:00 można składać wnioski o przyznanie stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2020/2021. Z uwagi na fakt, że wnioski do Ministerstwa składa się w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o ich przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: wraz z odwzorowaniem cyfrowym dokumentów, o których mowa §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600). Skany osiągnięć z opisem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, prosimy przesłać jako osobny plik w formacie PDF.

Ponadto, do wniosku obowiązkowo należy dołączyć również oświadczenie studenta potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zeskanowane oświadczenia należy zapisać w formacie PDF.