Stanowisko Kolegium Dziekańskiego odnośnie praktyk zawodowych

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, a także Komunikat nr 6/2020 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 06.11.2020 informuję, że Kolegium Dziekańskie WNOZK zawiesza studenckie praktyki zawodowe na okres j.w.

Realizacja studenckich praktyk zawodowych możliwa jest w tym okresie wyłącznie na podstawie Wolontariatu.