Live z Prorektorem ds. Studiów i Studentów

Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko, Prorektor ds. Studiów i Studentów zaprasza Studentów Uczelni do uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się on-line, z użyciem platformy MS Teams, w piątek, 18 grudnia 2020 r., o godzinie 15.00.

Ze względów organizacyjnych, w tym ograniczeń platformy w zakresie liczby osób, udział w spotkaniu, będzie możliwy po przesłaniu do dnia 14 grudnia 2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://forms.sum.edu.pl/formularze/spotkania-studentow-z-prorektorem-ds-studiow-i-studentow-sum. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie wysłane  na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W trakcie spotkania Prorektor oraz Dziekani Wydziałów w pierwszej kolejności odpowiadać będą na pytania, zadane poprzez formularz zgłoszeniowy, następnie na pozostałe pytania zadawane w trakcie spotkania.

To doskonała okazja do zapoznania się z Prorektorem oraz Dziekanami Wydziałów. Mamy także nadzieję, że taka forma komunikacji zapoczątkuje cykliczne spotkania Władz Uczeni ze Studentami, podczas których Studenci będą mogli przedstawić nurtujące problemy związane z organizacją i realizacją procesu dydaktycznego, a także poruszyć inne sprawy związane ze studiowaniem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Zachęcamy serdecznie do udziału w spotkaniu.