logo SUM

Zapisy na fakultety dla roku III semestru zimowego WNMK 2021-2022

Szanowni Państwo

Dnia 13.09.2021 o godzinie 08:00 ruszaja zapisy na fakultety dla studentów roku III semestru 5 zimowego w roku akademickim 2021_2022 WNMK

Każdy student wybiera dwa różne fakultety, których nie realizował na latach niższych.

Link do zapisów na fakultet III rok WNMK  aktywny od 13.09.2021 godz 08:00

https://sf.sum.edu.pl/zapisy-na-fakultety-rok-III-2021-2022

logo SUM

Praktyki zawodowe w Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, z siedzibą przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

Informacja

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. Wnioski będzie można składać do 19 września br.
Warunki przyznawania stypendiów zostały określone w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, który stanowi załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021r.
Szczegółowe informacje, zawierające kryteria naboru oraz zasady składania wniosków 
i przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl