Uwaga

Praktyki zawodowe w Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, z siedzibą przy ul. Bytomskiej 62, 41-940 Piekary Śląskie.

Umowa została zawarta na czas określony do 30 września 2022 r. z możliwością przedłużenia.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.

logo SUM

UWAGA! STUDENCI I ROKU KIERUNKU Dietetyka I stopnia studia stacjonarne Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

UWAGA!
STUDENCI I ROKU KIERUNKU
Dietetyka I stopnia studia stacjonarne
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 01.10.2021 r. które odbędzie się według poniższego harmonogramu grup seminaryjnych:

 • GS 01, GS 02 – 08:30
 • GS 03, GS 04 – 09:30
 • GS 05, GS 06 – 10:30

Spotkania organizacyjne odbędą się w sali 29 II piętro Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18

Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz zachowanie dystansu.

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Dziubanek, prof. SUM

 

 

komunikat

UWAGA! STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

w sprawie: spotkania organizacyjnego studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komunikat Nr 9/2021
Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu z dnia 16.09.2021 r.

UWAGA

STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 01.10.2021 r. studentów I roku kierunków: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia I i II stopnia, biotechnologia medyczna I i II stopnia, które odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 • FARMACJA – Nazwiska od A – Ł – godzina 8:30 , Nazwiska od M- Ż – godzina 10:00
 • ANALITYKA MEDYCZNA – godzina 11:30
 • KOSMETOLOGIA I stopnia oraz BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I stopnia – godzina 13:00
 • KOSMETOLOGIA II stopnia oraz BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia – godzina 14:30

Spotkania organizacyjne odbędą się w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu, Kampus C.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz zachowanie dystansu.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w formie e-learningowej w okresie od 01.10-31.10. 2021 r.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

słoik z monetami, u góry słoika nałożony biret.

Stypendia dla kierunków medycznych: Miasto Częstochowa- Uwaga!Termin składania wniosków do 30 września 2021 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH

Informujemy, że Urząd  Miasta Częstochowa ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego. Wnioski można składać do 30 września 2021 r.

Oferta skierowana jest dla studentów VI roku studiów kształcących się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów (rozpoczynając nie później niż w ciągu 18 miesięcy) w publicznym podmiocie leczniczym, którego organem założycielskim jest Gmina Częstochowa.

Stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy  przyznawane jest w trakcie trwania studiów studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • zaliczy w terminie przedostatni rok studiów,
 • będzie mieć wpis  na kolejny rok akademicki i uzyska średnią ocen co najmniej 3,5
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 września 2021 r. na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem „Częstochowa dla Medyków”.

Szczegółowe informacje i pliki do pobrania dla przyszłych lekarzy i lekarek dostępne są:

https://www.czestochowa.pl/page_id=1000679

https://bip.czestochowa.pl/uchwaly/szukaj?keyword=lekarski&number=&creator=&basedOn=&year=2019&month=&voivodshipsJournal=&status_id

komunikat

Komunikat Nr 1/2021/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu z dnia 27.09.2021 r.

Komunikat Nr 1/2021/2022 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu z dnia 27.09.2021 r.
w sprawie: spotkania organizacyjnego studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

UWAGA!
STUDENTKI i STUDENCI I ROKU
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

w roku akademickim 2021/2022

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 5 października 2021 r. studentów I roku kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i ratownictwa medycznego, które odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 • kierunek LEKARSKI – Nazwiska od A – M – godzina 11:00,
 • kierunek LEKARSKI – Nazwiska od N- Ż – godzina 12:30,
 • kierunek LEKARSKO-DENTYSTYCZNY – godzina 10:00,
 • ANGLOJĘZYCZNY kierunek LEKARSKO-DENTYSTYCZNY – godzina 9:00,
 • kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE – godzina 14:00

Spotkania organizacyjne odbędą się w sali 420 Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu przy Placu Traugutta 2 w Zabrzu.
Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.
Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz zachowanie dystansu.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w formie e-learningowej w okresie od 01.10-31.10. 2021 r.

Informacje dotyczące usług elektronicznych SUM dla Studentów 1-go roku znajdują się pod adresem https://student.sum.edu.pl/pierwszy-rok-w-sum/ .

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Alicja Grzanka