Uwaga

Komunikat

UWAGA! STUDENCI I ROKU KIERUNKÓW Dietetyka I i II stopnia studia niestacjonarne, Zdrowie publiczne I i II stopnia studia stacjonarne, Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I i II stopnia studia stacjonarne, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 08.10.2021 r. które odbędzie się według poniższego harmonogramu:

  • kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – 15:30
  • kierunki dietetyka i zdrowie publiczne – 16:00

Spotkania organizacyjne odbędą się w sali 29 II piętro Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 

Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz zachowanie dystansu.

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Dziubanek, prof. SUM

Uwaga

Praktyki zawodowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 44, 45-075 Opole.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.