logo SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Rady Powiatu w Radomiu dla studentów V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Rady Powiatu w Radomiu  dla studentów V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Zasady przyznawania stypendiów przez Radę Powiatu w Radomiu  określa:

  • Uchwała Rady Powiatu w Radomiu nr 373/XXXIV/2021 z dnia  17 września 2021 r

https://www.spradom.finn.pl/rok-20211

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Radomskiego w Zakładce ”Stypendia dla studentów szkoły wyższej na kierunku lekarskim”  pod linkiem: 

https://www.spradom.finn.pl/bipkod/27895648 

Szczegółowe informację można także uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radomiu te. /48/ 36 55 801 wew. 180, 184 

Wniosek należy składać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Radomiu  przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26 – 600 Radom lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie 12 listopada 2021 r

Zarząd Powiatu Radomskiego  zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w. 

Załączniki: 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych