Czwarty wykład prof. Michała Toborka pt. “HIV infection in the aging brain”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”, który odbędzie się 21 października, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„.

Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie biochemii, biologii molekularnej i neurobiologii? Zapraszamy na wykłady!

Aby wziąć udział, o godzinie 16:00 wejdź do pokoju: https://us06web.zoom.us/j/86368220489?pwd=M09Zd1VvbitoaUgzKzM4VVFYYitKUT09

Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne!

Projekt „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” finansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” oferuje cykl sześciu wykładów dla studentów SUM i AWF w Katowicach oraz seminariów oraz konsultacji dla pracowników SUM.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40.

herb SUM

Komunikat w sprawie wsparcia finansowego dla studentów – informator Ministra Edukacji i Nauki

Studenci!
zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania (w załączeniu).

Załączniki:
Broszura – wsparcie finansowe dla studentów – informator

herb SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium powiatu Tomaszowa Lubelskiego dla studentów IV, V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Zarządu powiatu Tomaszowa Lubelskiego  dla studentów IV, V lub VI roku kształcących się na kierunku lekarskim”

Zasady przyznawania stypendiów przez Zarząd powiatu Tomaszowa lubelskiego  określa:

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej województwa lubuskiego pod linkiem: https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=223&p1=szczegoly&p2=77288

Wniosek należy składać bezpośrednio do Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim  przy ul. Lwowska 68 22 – 600 Tomaszów Lubelski lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP  w terminie od 15 października 2021r do 26 października 2021 r

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim   zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w.