Program stypendialny

Program stypendialny Free State of Bavaria na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Studenci,

w imieniu Pani Prof. dr hab. n. med. Alicji Grzanki, Dziekana WNMZ oraz w związku z informacją przekazaną przez Pana Prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego, JM Rektora SUM, uprzejmie informuję, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe do programu stypendialnego Free State of Bavaria na rok akademicki 2022/2023, obejmującego dofinansowanie studiów podyplomowych (także studiów II stopnia) oraz studiów doktoranckich dla absolwentów m.in. z Polski.
Termin rejestracji upływa dnia 1 grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.bayhost.de albo drogą elektroniczną: .

dr inż. Dagmara Dołęga
Kierownik Dziekanatu WNMZ