logo SUM

Komunikat w spawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 07 października 2021 r. w spawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”, uprzejmie  informujemy, iż przedmiotowe Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 04 listopada 2021 r. na adres:

Do Wniosku każdy Student dołącza oświadczenie (osobny plik w PDF-scan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Magazyn strachu

“Książka albo psikus”

Jeśli lubicie połączenie wiedzy i adrenaliny, koniecznie musicie odwiedzić Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie w dniach 28.10 – 04.11.2021!

W tym czasie na Oddziale:
– dla ryzykantów gra w wypożyczalni “Książka albo psikus”
– dla nieustraszonych w czytelni “Magazyn strachu”
– dla przebranych drobne gadżety :)

Zapraszamy!

 

logo SUM

Stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe / sportowe na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Studenci!

W nawiązaniu do komunikatu w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022” uprzejmie informuję, iż Studenci zainteresowani ww. stypendium powinni wysłać wniosek w formie elektronicznej (edytowalnej) wraz z oświadczeniem (osobny plik w PDF) w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 05.11.2021r. na adres Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu .