Uwaga

Szkolenie BHP WNMK

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA I ROKU

Studenci, którzy w roku akademickim 2022/2023 rozpoczną studia mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem kursu udostępnionego na platformie elearningowej.

 Szkolenia dotyczą nw. grup:

– Studentów I i II stopnia,
– Studentów jednolitych studiów magisterskich,
– Studentów studiów podyplomowych,
– Doktorantów.

Zaliczenie szkolenia wymaga:

  1. Zapoznania się z prezentacją
  2. Rozwiązania testu
  3. Zatwierdzenie oświadczenia

UWAGA!
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy uzupełnić do dnia 31.10.2022 r.

LOGOWANIE:
https://elearning-stream.sum.edu.pl/login/index.php

JAK SIĘ LOGOWAĆ?
Loginem do platformy elearningowej jest numer albumu poprzedzony literą „s” (studenci) lub „d” (doktoranci) w połączeniu z domeną  @365.sum.edu.pl

Przykładowo logowanie dla studenta o numerze indeksu 12345:

Login:  
Hasło: SBHP2021

Login i hasło są wspólne dla platformy  elearningowej, Wirtualnej   Uczelni i MS Teams

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę

https://u10.sum.edu.pl/
[1 [1]] , kliknąć na link „Odzyskiwanie hasła” i postępować   zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie

mgr inż. Ilona Babczyńska
Starszy Inspektor ds. BHP SUM w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 12 22,tel. kom. 572 067 586
e-mail:

Dane osobowe będą przetwarzane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pełny obowiązek informacyjny na stronie: http://sum.edu.pl/rodo-poczta