Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

III EDYCJA PROGRAMU “STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE”

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja o ogłoszeniu kolejnej edycji programu pod nazwą „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” i naborze wniosków.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje

Wnioski o finansowanie projektów w ramach naboru prowadzenia badań naukowych wraz
z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 6 listopada 2022 r.  w formacie dokumentu elektronicznego PDF na adres e-mail: .