Studenta ucząca się na tablecie

Egzamin komisyjny z przedmiotu Biologia i Genetyka dla studentów I roku kierunku FARMACJA

Egzamin komisyjny z przedmiotu Biologia i Genetyka dla studentów I roku kierunku FARMACJA, odbędzie się w dniu 18.05.2020r., od godziny 11:30. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie telekonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

[Przesłano przez: Agnieszka Rabikowska]

praca przy laptopie

Egzamin komisyjny z przedmiotu Nowe strategie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych dla studentów I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia

Egzamin komisyjny z przedmiotu Nowe strategie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych dla studentów I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia, odbędzie się w dniu 18.05.2020r., o godzinie 11:00. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie telekonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

[Przesłano przez: Agnieszka Markowska]

Studenta ucząca się na tablecie

Egzamin komisyjny z przedmiotu Biochemia dla studentów II, oraz III roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I stopnia

Egzamin komisyjny z przedmiotu Biochemia dla studentów II, oraz III roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I stopnia, odbędzie się w dniu 18.05.2020r., o godzinie 10:00. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie telekonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

[Przesłano przez: Agnieszka Markowska]

widok żarówki w birecie i kołami zębatymi wewnątrz niej

Wykaz przedmiotów wiodących

Zgodnie z § 18 ust. 11 Regulaminu studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, poniżej przedstawiam wykaz przedmiotów wiodących dla każdego roku studiów danego kierunku na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach, które nie są możliwe do powtarzania w ramach wpisu warunkowego:

Coaching medyczny studia stacjonarne drugiego stopnia – I rok:

 1. Biologiczne podstawy zachowania
 2. Podstawy coachingu
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Kompetencje osobowe coacha
 5. Procesy poznawcze
 6. Psychopatologia
 7. Metodyka coachingu
 8. Etyka badań naukowych

 

Fizjoterapia jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne:

 1. I rok – Anatomia
 2. II rok – Kliniczne podstawy fizjoterapii
 3. IV rok – Planowanie fizjoterapii

 

Fizjoterapia drugiego studia stacjonarne i niestacjonarne – I rok:

 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • Fizjologia wysiłku fizycznego

 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 1. I rok – Podstawy Pielęgniarstwa
 2. II rok – Badanie fizykalne

 

Położnictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 1. I rok – Podstawy Opieki Położniczej
 2. II rok – Położnictwo i opieka położnicza
 3. II rok – Ginekologia i opieka ginekologiczna

 

[Katarzyna Kliszcz]