logo Uniwersytetu SUM

Karta obiegowa online

Wszystkich Studentów, w szczególności ostatnich lat studiów informujemy, że od bieżącego roku karta obiegowa będzie generowana w Wirtualnym Dziekanacie i drukowana przez pracowników Dziekanatu, przy odbiorze dyplomu. W związku z tym, Studenci nie mają obowiązku osobistego potwierdzania braku zaległości w jednostkach określonych w druku karty obiegowej. Pracownicy tych jednostek organizacyjnych będą dla każdego studenta kończącego kształcenie wypełniać informacje w systemie elektronicznym.

Przypominamy Studentom o konieczności uprzedniego rozliczenia wszelkich zaległych zobowiązań wobec biblioteki, zespołu domów studenckich, kwestury i zespołu pomocy materialnej.

W związku z powyższym przed odbiorem dyplomu prosimy o zarejestrowanie się Wirtualnym Dziekanacie, sprawdzenie statusu karty obiegowej i ewentualne wypełnienie zaległych zobowiązań.