online

III ŚLĄSKIE FARMACEUTYCZNE SPOTKANIE NAUKOWE- OD NAUKI DO PACJENTA

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 r. o godz. 9.30 za pośrednictwem platformy on-line odbędzie się III Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe – od nauki do pacjenta.

Konferencja będzie okazją do prezentacji prac, zarówno badawczych, jak i przeglądowych; upublicznienia pracy specjalizacyjnej, magisterskiej, doktorskiej i innej, wygłoszenia referatu lub/i prezentacji posteru, a także nawiązania nowych kontaktów w zakresie podobnych zainteresowań naukowych.

Głównymi adresatami spotkania są: farmaceuci, lekarze, analitycy medyczni, biotechnolodzy, kosmetolodzy oraz studenci uczelni medycznych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2020 r. pod adresem:

Organizatorem Konferencji są: WNF SUM w Sosnowcu, Młoda Farmacja, PTFarm o/Katowice, Śląska Izba Aptekarska.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://katowice.oia.pl/news/show/id/8429

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]