Stypendia!

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 149/2020 z dnia  19.08.2020 r. został wprowadzony Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który jest dostępny pod adresem: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2529.

Regulamin określa szczegółowe kryteria oraz tryb przyznawania:

– stypendium socjalnego,

– stypendium dla osób niepełnosprawnych,

– stypendium Rektora,

– zapomogi,

a także kryteria i tryb przyznawania zakwaterowania w Domach Studenckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.