logo Uniwersytetu SUM

STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA DLA STUDENTÓW ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/SPORTOWE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

SZANOWNI STUDENCI!

Uprzejmie informujemy, iż Minister Zdrowia RP ponownie opublikował szczegóły przyznawania stypendium dla studentów o znaczących osiągnięciach naukowych/sportowych w nadchodzącym roku akademickim 2020/2021. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. 2019 poz. 1600), Rektorzy uczelni medycznych mogą składać do dnia 31 października 2020 r. wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami bądź znaczącymi osiągnięcia sportowymi.

Liczba stypendiów możliwych do przyznania w 2020 r. dla uczelni wyższych wynosi 50.

Studenci zainteresowani ww. stypendium powinni zapoznać się z warunkami otrzymania stypendium, dostępnymi pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe-na-rok-akademicki-20202021 oraz złożyć go w terminie podanym przez właściwy Dziekanat wraz z niżej załączonym oświadczeniem.

Wzór wniosku: https://www.gov.pl/attachment/aac13e0c-0beb-459e-b04d-c0cf7965dbdf
Oświadczenie studenta: https://www.gov.pl/attachment/db02d166-b939-4f69-96af-40d44fcfef52