kultura psrp

Konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem konkursu jest promocja aktywności kulturalnej w środowisku akademickim.

W ramach konkursu Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyzna nagrody finansowe za wkład w rozwój kultury studentów w kategoriach:

  • osoba wyróżniająca się i zaangażowana;
  • opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych);
  • zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór);
  • zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny);

Nagrody dla zespołów/organizacji:

  • I miejsce – 15 000 zł,
  • II miejsce – 10 000 zł,
  • III miejsce – 5 000 zł.

Nagrody dla osób indywidualnych:

  • I miejsce – 5 000 zł,
  • II miejsce – 3 000 zł,
  • III miejsce – 2 000 zł.

Opis działalności może maksymalnie obejmować okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2020 r.
Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://kultura.psrp.org.pl/assets/Regulamin_konkursu_kultura.pdf.

Zgłoszenia trwają do 8 listopada 2020 r. – www.kultura.psrp.org.pl.

Zapraszamy do udziału!