Komunikat Rektora

Komunikat Nr 1/2021 z dnia 12.01.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komunikat Nr 1/2021

z dnia 12.01.2021 r.

Rektora

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Niniejszym informuję, iż od dnia 18 stycznia br. kierunki i lata ujęte w Komunikacie 10/2020 z dnia 3.12.2020 r., które miały zajęcia w formie hybrydowej (mieszanej) pozostają bez zmian. Kierunki i lata nie ujęte w ww. Komunikacie, na których zajęcia były prowadzone wyłącznie w formie kształcenia na odległość są prowadzone w tej formie do końca semestru zimowego.

Z poważaniem

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach